עמוד הבית מחלקת הנוער מנהלה השחקנים

השחקנים

רשימת השחקנים ופריטים אישיים.

מאיר גבאי

המשך קריאה: מאיר גבאי

אודו פורצ'ן

המשך קריאה: אודו פורצ'ן

אוריאן יעקב

המשך קריאה: אוריאן יעקב

משה לוי

המשך קריאה: משה לוי

רן יצחק

המשך קריאה: רן יצחק

קאסם נאג'ר

המשך קריאה: קאסם נאג'ר

אסי בלדוט

המשך קריאה: אסי בלדוט

תום מנשרוב

המשך קריאה: תום מנשרוב

אפרים טקה

המשך קריאה: אפרים טקה