עמוד הבית מחלקת הנוער טרום ב'

טרום ב'

קבוצה: טרום ב' 1, שנתון 2004  מאמן: גילעד טריואקס, יוסף שחר. 

שם מלא

מספר חולצה

תאריך לידה

אודאי רון

16 23.10.04

ארד גיא

7 10.05.04

אריאל בלטוש

9 02.03.04

גויטא בן

6 02.06.04

בן ויסברוק

14.09.04

יותם יוסף תקומי

13 19.03.04

כהן יאיר

18 25.12.03

יונתן לוי 

 28  04.04.04

ג'ון לרנר 

 4  15.09.04

ארי מרנשטין 

 19  13.01.04

 איתי נוה

 14  24.06.04
אסף סוצליצקי  10  06.02.04

 גיא רייניש

 8  26.01.04

 צבי שגיא אדם

 30  05.05.04

אור אמסלם

 11  11.09.04

 גיא אשכנזי

 17  03.03.04

איתמר ברק 

 21  23.01.04

 עומרי ויגודסקישטרן

 20  17.04.04

 יואב זהבי

 5  16.03.04

גיא כהן 

 1 09.01.04

 תום כרמלי

 2  05.05.04

 ליבוביץ יוסף ינאי גבריאל

 15  01.04.04

נתן נאמן יפתח

25 10.01.04

אביב נעמתי

11 29.05.04

יולי רייף

12 04.06.04

שקד שושה

23 25.12.03

 

טרום ב 2 1

 

מאמן: מיכאל מזרחי

מאמן

ע. מאמן: אסף גרנשטיין

 

 

מיכאל מזרחי

 

מנהלי הקבוצה: פיני גורן, רויטל סופר

פיני גורן

רויטל סופר