עמוד הבית מחלקת הנוער חדשות - מחלקת נוער תוכנית אימונים לחודשי הקיץ

תוכנית אימונים לחודשי הקיץ

מובאת כאן באתר תכנית אימונים לחודשי הקיץ לשחקן החטיבה הצעירה במחלקת הנוער! שימו לב להתייעץ עם המאמן לפני כל שינוי בתכנית האימונים

 SCAN 20130623 121311515 001

SCAN 20130623 121311515 002